Skip available courses

Available courses

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli chcących rozwijać swoje kompetencje  w zakresie przygotowywania i wykorzystania technik wizualnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz wizualizacji informacji.

Celem kursu jest zdobywanie umiejętności wykorzystywania TIK do projektowania, opracowywania i prezentacji  informacji wizualnych  oraz tworzenia nowoczesnych  prezentacji  opartych na technologii zoom i umiejętności zastosowania dostępnych narzędzi Web 2.0.